Contact

Scola Dynamica is een vereniging.

Scola Dynamica is lid van KBZON, de Koninklijke bond van zang- en oratoriumverenigingen in
Nederland. Het koor krijgt subsidie van de gemeente Deventer.


Voorzitter:           
Eva den Hartog,           tel.     0570 641012

Of stuur een mail naar scoladynamica@gmail.com.

Over lidmaatschap:
We repeteren in de Vrije school aan de Oosterstraat 3 te Deventer op de woensdagavond. In de schoolvakanties zijn er geen repetities. Per seizoen (september t/m juni) bedraagt de contributie 200 Euro. Je kunt per jaar of per kwartaal betalen. Zo nodig kan voor de contributie een bijdrage gevraagd worden in het kader van de Rechtop regeling van de gemeente Deventer.

Bankrekening NL29 INGB 0005 8595 59 t.n.v. Scola Dynamica, Deventer