Contact / Aanmelden

 

Eva den Hartog, tel. 0570 641012

Mail: scoladynamica@gmail.com


We repeteren in de Vrije school aan de Oosterstraat 3b te Deventer op de woensdagavond (20-22 uur).

In de schoolvakanties zijn er geen repetities.

 

Per seizoen (september t/m juni) bedraagt de contributie 200 Euro. Je kunt per jaar of per kwartaal betalen.

Bankrekening NL29 INGB 0005 8595 59 t.n.v. Scola Dynamica, Deventer

 

De gemeente Deventer kan bijdragen, in het kader van de Rechtop-regeling.